Microsoft Display Dock - Актуализиране на софтуера на аксесоара

background image

Актуализиране на софтуера на аксесоара

Телефонът ви уведомява, когато има нова версия на софтуера. Просто следвайте

инструкциите на екрана на телефона.

Съвет: За да проверите ръчно за актуализации, докоснете Център за

устройства > HD-500.

За да сте сигурни, че актуализацията ще бъде успешна, не разкачвайте зарядното

устройство и кабелите по време на актуализацията.
След като актуализацията завърши, изключете зарядното устройство от контакта. За да

продължите да използвате аксесоара, включете отново зарядното устройство в

контакта.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

8