Microsoft Display Dock - За вашия аксесоар

background image

За вашия аксесоар

Този аксесоар ви позволява да разширите възможностите на телефона си за използване

на голям екран. Сега можете да вършите нещата така, както го правите на компютър.

Свържете аксесоара към екран (монитор или телевизор) и телефона си, а после добавете

клавиатура и мишка. Приложенията гладко се разширяват според размера на екрана

(обърнете внимание, че начинът на действие на приложенията може да варира).*

Можете да продължите да използвате телефона независимо от това, като използвате

приложение, различно от това, което е показано на големия екран.
Докато е свързан, аксесоарът зарежда телефона.
За да използвате аксесоара, трябва да имате телефон Microsoft Lumia с Windows 10, който

има Continuum и USB-C

конектор и поддържа видео изход DisplayPort. Необходим ви

е и дисплей с конектор DisplayPort или HDMI, или съвместим адаптер. Аксесоарът

поддържа съвместими с USB 2.0 мишки, клавиатури и външни устройства за съхранение

(в зависимост от операционната система на телефона).
За повече информация относно Continuum вижте приложението Continuum.
За повече информация за съвместимост, поддръжка и отстраняване на неизправности,

посетете www.microsoft.com/mobile/support/.
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство на потребителя.

Прочетете също и ръководството на потребителя на устройството, което свързвате към

този продукт.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

4