Microsoft Display Dock - Indikatorlys

background image

Indikatorlys

Har du overvejet, hvad de forskellige lys på dit tilbehør betyder?

Indikatorens lysmønstre

Konstant rød

Dit tilbehør er klart til at blive tilsluttet din

telefon

Konstant hvid

Dit tilbehør er tilsluttet til telefonen

Blinkende rød

Der er en fejl. Følg de instruktioner, der vises

på din telefon.

Skiftevis hvid og rød

Tilbehørets software er ved at blive

opdateret

Blinkende rød, derefter blinkende hvid

Der er en fejl. Indlever tilbehøret hos den

nærmeste autoriserede serviceforhandler.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

9