Microsoft Display Dock - Sisukord

background image

Sisukord

Ohutuse tagamine

3

Teave tarviku kohta

4

Klahvid ja muud osad

5

Tarviku ühendamine monitori ja

toiteallikaga

6

Tarviku ühendamine telefoniga

7

Tarviku tarkvara uuendamine

8

Märgutuled

9

Toote- ja ohutusteave

10

Autoriõigused ja muud teatised

10

Kasutusjuhend

Display Dock

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

2