Microsoft Display Dock - Liitä lisälaite puhelimeen

background image

Liitä lisälaite puhelimeen

Liitä lisälaite puhelimeen USB-C-kaapelilla.
Varmista, että lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön tai televisioon sekä virtalähteeseen.
Liitä (myyntipakkaukseen sisältyvän ja sinisellä tarralla merkityn) USB-C-kaapelin toinen pää

lisälaitteen etuosassa olevaan liitäntään ja toinen pää puhelimeen. Valkoinen merkkivalo

syttyy ja näkyviin tulee lisätietoja siitä, mitä lisälaitteella voi tehdä.

Vihje: USB-C-kaapelin molemmat päät ovat samanlaiset, joten kaapelin voi huoletta

liittää kummin päin tahansa.

Voit käyttää sovelluksia helposti televisiossa tai tietokoneen näytössä, kun liität näppäimistön

ja hiiren lisälaitteen takana oleviin USB-liitäntöihin.

Vihje: Jos haluat jättää USB-liitännät vapaiksi muita laitteita varten, voit liittää puhelimen

Bluetooth-hiireen tai -näppäimistöön. Voit myös käyttää puhelinta kosketuslevynä ja

virtuaalisena näppäimistönä.
Vihje: Jos haluat vain jakaa puhelimen näytön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin,

napauta kohtaa Kaikki asetukset > Järjestelmä > Näyttö ja siirry lisäasetuksiin.

Lisäasetukset tulevat näkyviin vain, jos lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön ja

puhelimeen.

USB-laitteiden tuki vaihtelee puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisäohjeita ja täydellinen

luettelo tuetuista USB-laitteista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.
Jos puhelimen näytön koko näkymä ei näy tietokoneen näytössä, muuta tietokoneen näytön

kuvan kokoasetuksia.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

7