Microsoft Display Dock - Turvallisuutesi vuoksi

background image

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai

paikallisten lakien ja säädösten vastaista.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.
AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on

hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia

tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

3