Microsoft Display Dock - Spajanje dodatne opreme s telefonom

background image

Spajanje dodatne opreme s telefonom

Spojite dodatnu opremu s telefonom pomoću USB-C kabela.
Provjerite je li dodatna oprema spojena s monitorom ili TV-om i napajanjem.
Spojite jedan kraj USB-C kabela (priloženog u prodajnom paketu i označenog plavom

naljepnicom) s priključnicom na prednjoj strani dodatne opreme, a drugi kraj s telefonom.

Uključuje se bijeli svjetlosni pokazivač i prikazuju se dodatne informacije o tome što možete

raditi s dodatnom opremom.

Savjet: Oba su kraja USB-C slična i zamjenjiva pa se ne morate brinuti o načinu spajanja

kabela.

Za jednostavno upravljanje aplikacijama na TV-u ili monitoru spojite tipkovnicu i miša na USB

priključnice na poleđini dodatne opreme.

Savjet: Ako želite da USB priključnice budu slobodne za druge uređaje, telefon možete

spojiti s Bluetooth mišem ili tipkovnicom. Telefon možete upotrijebiti i kao dodirnu

pločicu i virtualnu tipkovnicu.
Savjet: Ako samo želite projicirati zaslon telefona, s vrha zaslona prijeđite prstom prema

dolje, dodirnite Sve postavke > Sustav > Zaslon i odite u napredne postavke. Napredne

postavke prikazuju se samo ako ste dodatnu opremu spojili s monitorom i telefonom.

Podrška za USB uređaje ovisi o operacijskom sustavu telefona. Dodatne upute i cjeloviti popis

podržanih USB uređaja potražite na stranici www.microsoft.com/mobile/support/.
Ako monitor ne prikazuje čitavi telefonski zaslon, promijenite postavke veličine slike na

monitoru.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

7