Microsoft Display Dock - Indikátory

background image

Indikátory

Zaujíma vás, čo označujú rôzne indikátory na príslušenstve?

Správanie indikátorov

Indikátor svieti načerveno

Príslušenstvo je pripravené na pripojenie k

telefónu

Indikátor svieti nabielo

Príslušenstvo je pripojené k telefónu

Indikátor bliká načerveno

Vyskytla sa chyba. Postupujte podľa pokynov

zobrazených v telefóne.

Indikátor bliká striedavo nabielo a načerveno Prebieha aktualizácia softvéru príslušenstva

Indikátor bliká načerveno a následne nabielo Vyskytla sa chyba. Vezmite príslušenstvo do

najbližšieho autorizovaného servisného

strediska.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

9