Microsoft Display Dock - Avtorske pravice in ostala obvestila

background image

Avtorske pravice in ostala obvestila

Izjava o skladnosti

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek HD-500 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi

določbami Direktive 2004/108/ES.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

10

background image

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago,

tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno

odstopanje je prepovedano.
Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost,

zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za

prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do

spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli

izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na

kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega

pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. Družba Microsoft

Mobile si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
Obvestilo FCC/Industry Canada
Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni

v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih

motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite

več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno

odobrila družba Microsoft Mobile, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu

pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v

bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno

z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo

prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite

tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;

povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;

priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;

posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
USB-C

is a trademark of USB Implementers Forum.

*Za nekatere Officeove funkcije potrebujete naročnino na Office 365 (naprodaj posebej). Delovanje in razpoložljivost

sta odvisna od aplikacije, naprave in tržišča.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

11