Microsoft Display Dock - Lučke

background image

Lučke

Vas zanima, kaj pomenijo različne lučke na dodatni opremi?

Vzorci lučke

Sveti rdeče

Dodatna oprema je pripravljena, da jo

povežete s telefonom

Sveti belo

Dodatna oprema je povezana s telefonom

Utripa rdeče

Prišlo je do napake. Sledite navodilom, ki so

prikazana v telefonu.

Menjavanje bele in rdeče

Poteka posodobitev programske opreme

dodatne opreme

Utripa rdeče, nato utripa belo

Prišlo je do napake. Dodatno opremo

odnesite na najbližji pooblaščeni servis.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

9