Microsoft Display Dock - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala

lagstiftningar och bestämmelser.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.
BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR
Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft

Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.
HÅLL ENHETEN TORR
Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

3