Microsoft Display Dock - ปุ่มและ​ส่วนประกอบ

background image

ปุ่มและส่วนประกอบ

ทําความรู ้จักกับอุปกรณ์ของคุณ
1

ช่องเสียบ USB-C สําหรับการเชื่อมต่อ

โทรศัพท ์

2

ไฟแสดงสถานะ

3

ช่องเสียบ USB สําหรับชาร ์จอุปกรณ์อื่น

4

ช่องเสียบ USB สําหรับอุปกรณ์ USB

5

ช่องเสียบ HDMI สําหรับการแสดงผล

วิดีโอ

6

ช่องเสียบ DisplayPort สําหรับการ

แสดงผลวิดีโอ
7

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร ์จ USB-C

8

สาย USB-C

อุปกรณ์ชาร ์จ USB-C และสาย USB-C รวมอยู่ในแพคเกจการขาย
ส่วนสาย HDMI และ DisplayPort จะจําหน่ายแยกต่างหาก
อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช ้อาจจําหน่ายแยกต่างหาก

คําเตือน: ปลั๊ก ของผลิตภัณฑ ์อาจมีสารนิกเกิลผสมอยู่เล็กน้อย หากท่านไวต่อสารนิกเกิลอาจมีอาการ

ข้างเคียงกับผิวหนังจากการสัมผัสชิ้นส่วนต่างๆ ที่ระบุเป็นเวลานาน

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

5