Microsoft Display Dock - Chăm sóc điện thoại của bạn

background image

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, bộ sạc và phụ kiện. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch

điện tử. Nếu thiết bị bị ướt, hãy để thiết bị khô.

Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.

Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại.

Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên

trong điện thoại và làm hỏng nó.

Không mở điện thoại.

Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.

Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.

Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy

là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể

được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.microsoft.com/

mobile/recycle.